Melding

De brandweerwagenscania is kort geleden verkocht, Meer info staat op onze verkocht pagina

Regels

Brandweerwagenscania is een plek waar iedereen welkom is:

Iedereen moet zich goed voelen en daarom gelden er enkele regels waaraan je je moet houden,
Indien je bereid bent deze regels te aanvaarden verzekeren we je een aangenaam verblijf,
Indien je je niet aan deze regels houdt, loop je het risico verbannen te worden.

Dit zijn onze regels:

- Schelden is verboden
- Het doorvertellen van je persoonlijke gegevens is verboden
- Het voordoen als iemand anders is verboden
- Een andere Gebruiker om zijn persoonlijke gegevens vragen is verboden
- Scam/retro websites promoten is verboden
- Andere websites adverteren in je naam of scheldnamen is verboden
- Accounts aanbieden tegen geld is verboden
- Iemand lastig vallen is niet toegestaan
- - Binnen de website hacking-, scripting- of editingprogramma's gebruiken of bespreken is verboden
- Je dient minimaal 12 jaar oud te zijn om een account aan te maken/gebruiken
- Inloggen op andermans Brandweerwagenscania Account, of een ander op jouw Brandweerwagenscania Account laten inloggen is verboden
- 2 accounts of meer in je bezit hebben is verboden
- Hier geld ook de Nederlandse en Europeese wet
- Een andere taal dan Nederlands/Vlaams/Engels spreken is niet toegestaan

Website moderators:
Een website moderator is een vrijwilliger toezichthouder die de gebruikers in de gaten houdt en controleert of de gebruikers zich aan de regels houdt, Houdt een gebruiker zich niet aan de regels dan kan de gebruiker worden verbannen

Wijzigingen van de regels:

Wij hebben te allen tijde het recht geheel naar eigen inzicht deze Regels te wijzigen, Wij adviseren je regelmatig de regels te bekijken

Nederlandse Wet:
Brandweerwagenscania behoudt zich het recht alle middelen aan te wenden, technisch of menselijk, om de regels van Brandweerwagenscania te beschermen. Brandweerwagenscania behoudt zich eveneens het recht toegang tot zijn diensten te weigeren en zal het gedrag van al wie de wet schendt kunnen melden aan de autoriteiten (de politie).